Soběšická garda
Soběšická garda

Soběšická garda

Ze života SG:
2019
22.4. Velikonoce 2019
2018
24.12. Vánoce 2018
28.9. Václav 2018
2.4. Velikonoce 2018
2017
24.12. Vánoce 2017
17.4. Velikonoce 2017
2016
24.12. Vánoce 2016
18.6. Slavnosti 2016
28.3. Velikonoce
2015
24.12. Vánoce 2015
28.9. Václav 2015
6.4. Velikonoce
2014
24.12. Vánoce 2014
28.9. Václav 2014
21.4. Velikonoce
2013
24.12. Vánoce 2013
1.4. Velikonoce
2012
24.12. Vánoce 2012
9.4. Velikonoce
2011
24.12. Vánoce 2011
28.9. Václav 2011
25.4. Velikonoce
2010
24.12. Vánoce 2010
28.9. Václav 2010
5.4. Velikonoce
2009
24.12. Vánoce 2009
5.12. Mikuláš 2009
28.9. Václav 2009
13.4. Velikonoce
2008
24.12. Vánoce u rozhledny
5. 12. Mikuláš U supa
28.9. Oslava Václava,
          patrona SG 2008
24.3. Velikonoce
2007
24.12. Vánoce u rozhledny
28.9. Oslava Václava,
          patrona SG
9.4. Velikonoce
2006
24.12. Vánoční procházka
28.9. Svatý Václav
17.4. Velikonoce
2005
24.12. Vánoční vycházka
28.9. Oslava Václava
          patrona SG
28.3. Velikonoce
2004
31.12. Silvestr
24.12. Vánoce
12.12. Výstavba zvoničky
5.12. Mikuláš
28.9. Svatý Václav
26.9. Instalace nástěnky
20.6. Otevření rozhledny
17.4. Příprava rozhledny
12.4. Velikonoce
2003
31.12. Silvestr
Pořád se něco děje:
Památka na Ostré horce s rozhlednou
 
Velikonoce 2011
 
Zvykli jsme si, že velikonoční pondělí trávíme společně, v kruhu sousedů a přátel. Tradici jsme neporušili ani letos. V pondělí 25. dubna byly na známém místě na ulici Rygle v Soběšicích na křižovatce „U koše“ k posezení připraveny lavičky, stoly a židle. V 10 hodin zde zavelel rytmistr Vojta nástup k pochodu na horní konec ulice, kde proběhlo vztyčení vlajky, zpěv hymny a výprask našich děvčat. Župan Indra pronesl úvodní řeč, ve které mimo jiné oznámil svoji abdikaci.

Posezení U koše bylo příjemné a poklidné s reprodukovanou kulisou moravských lidových písniček. Harmonikáři Milanovi jiné povinnosti zabránily letos přijít mezi nás. Přinesené dobroty ze stolů rychle mizely spolu s výborným vínkem v krásném téměř letním počasí.

V poledne byla konečně završena myšlenka našeho župana budovatele, která zrála od ledna t.r. Jistě se shodneme, že z různých cest po celém světě se vždy rádi vracíme domů s poznáním, že přes veškeré krásy světa je nám doma nejlíp. Oslavujeme různé velikány našich dějin, ale tomu, který při svém putování s věrnou družinou po Evropě zastavil svoji cestu v území naší vlasti, věnujeme pouze pohádky. Tímto velikánem není nikdo jiný než praotec Čech.

V poledne jsme se shromáždili na křižovatce u zvoničky, abychom vzdali praotci Čechovi čest odhalením památníku. Děvčata Pavlínka s Kristýnkou odkryla krásnou vyřezávanou dřevěnou skulpturu, dílo našeho kamaráda Pavla Nekuta, které bylo nainstalováno za pomoci Jirky O., Ladi V. a Víti Z. Nápis na něm vyjadřuje vše:

„PRAOTČE DĚKUJEME“
klikni pro otevření velké fotky klikni pro otevření velké fotky
   
klikni pro otevření velké fotky klikni pro otevření velké fotky
   
klikni pro otevření velké fotky klikni pro otevření velké fotky
   
klikni pro otevření velké fotky klikni pro otevření velké fotky
   
klikni pro otevření velké fotky klikni pro otevření velké fotky
   
klikni pro otevření velké fotky klikni pro otevření velké fotky
   
klikni pro otevření velké fotky klikni pro otevření velké fotky
   
klikni pro otevření velké fotky klikni pro otevření velké fotky
   

Soběšická garda