Soběšická garda
Soběšická garda
 
Slavnostní otevření rozhledny
     
V neděli 1.června 2008 konečně nastal ten dlouho očekávaný den, kdy bylo završeno naše pětileté úsilí a rozhledna byla slavnostně předána veřejnosti. Nový správce, firma Lesy města Brna, a.s., se vzorně postaral o úklid okolí, u rozhledny osadil krásnou informační tabuli a mezi rozhlednu a žulový památníček osadil dvě velice pěkná posezení s lavicemi a stolky. Občerstvení zajistili společně členové Soběšické gardy, kteří přinesli víno, pivo a nealkoholické nápoje a Magistrát města Brna, který dodal moc dobré chlebíčky.

Oficiální část začala v 10 hodin dopoledne. Všechny účastníky přivítal župan Soběšické gardy a vedoucí celého projektu rozhledny Ing. Ivan Indra. Poté pronesl krátkou zdravici zástupce vlastníka rozhledny, náměstek primátora města Brna pan Ladislav Macek a dále zástupce správce rozhledny, vedoucí lesní správy Brno podniku Lesy města Brna a.s. Ing. Pavel Jordan. U vstupu na rozhlednu byla přestřižena páska a stavba byla pokřtěna lahví šampaňského. Následovala volná zábava, předávání dalších informací, prodej zcela nových žlutých pohlednic s fotografií rozhledny, informačních brožur, razítkování pohlednic i turistických deníčků. Kdo byl na vrcholu rozhledny poprvé, liboval si, jaký je odtud překrásný rozhled. Přijďte se podívat!
 

U paty rozhledny zavlála vlajka Soběšické gardy

 

Na lavičce vlevo expertka z oboru geodézie Ing. Ryšková

 

Uprostřed v klobouku náš první župan p. Česal

 

Slavnostní projevy

 

Gardistky v plné parádě

 

Nová informační tabule

 

Náměstek primátora p. Macek a župan SG p. Indra

 

Zleva Ing. Jordan, p. Macek a Ing. Indra

 

Rozhledna je pokřtěna, teď už vzhůru!

 

Ještě společné foto ...

 

Byli s námi i naši gardoví psi

 

Župan Ivan Indra se ohlíží zpět. Bez jeho pětileté usilovné práce by rozhledna určitě nestála.
DĚKUJEME !

 

 

Přijďte se k nám rozhlédnout!

 


Soběšická garda