Soběšická garda
Soběšická garda
 
Rozhledna pokračuje
     
     
Rada města Brna na svém zasedání dne 31.7.2007 schválila dodatek ke smlouvě o dílo ke stavbě rozhledny s výsledkem:
     
  • investorem a stavebníkem je až do dokončení Statutární město Brno

  • město Brno profinancuje ke stavbě ze svého rozpočtu 1 000 000,- Kč

  • termín dokončení stavby je 30.11.2007

  • generálním dodavatelem zůstává KOMFORT, a.s. a výrobcem a montážní firmou ocelové konstrukce RESPO, spol. s r.o.

Na nás zůstává zajištění úprav lesního porostu, přístupových cest a osazení informačních tabulí a laviček. Brigády začneme asi v září.


     

Soběšická garda  

     

 

P.S. Na internetu na MAPY.CZ je již rozhledna zakreslena !Soběšická garda