Soběšická garda
Soběšická garda
 
Zkolaudováno
     
Dne 6.2.2008 vydal Úřad městské části města Brna Brno-sever, Odbor stavební, majetkový a investiční, kolaudační rozhodnutí na rozhlednu na Ostré horce. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.2.2008. Další krok je tedy za námi.

Teď ještě zbývá, aby Magistrát města Brna našel rozhledně správce. Tato věc je nyní v jednání. Takže snad se blíží doba, kdy se na rozhlednu už nebude chodit dírou v plotě.
 
 
 


Soběšická garda