Soběšická garda
Soběšická garda
 
Výhled do okolí
     
V sobotu 24.11. bylo lešení a hlavní nosné prvky konstrukce rozhledny postaveny v celé výšce. Členové Soběšické gardy při své brigádě svolané k úklidu okolí pomohli pracovníkům firmy RESPO s dopravou kovových oblouků, které budou v hlavě rozhledny. Tyto těžké prvky je totiž potřeba vynést z cesty k místu montáže ručně.

Máme první fotografie pořízené z horní plochy lešení, a to na jih směrem k Lesné, ale poprvé i na sever směrem na Soběšice!
 

 
 
 

Shora je zajímavý pohled dovnitř do těla rozhledny:

 
 
 

Pohled na jih přes zahrádky směrem k Lesné:

 
 

Pohled na sever na Soběšice (zleva doprava):

 
 
 
 


Soběšická garda