Soběšická garda
Soběšická garda
 
Stavba rozhledny dokončena
     
Dne 7.12.2007 byla rozhledna generálním zhotovitelem stavby brněnskou stavební firmou KOMFORT, a.s. předána bez vad a nedodělků Statutárnímu městu Brnu, které ji jako takovou převzalo. Více než čtyřletá práce a úsilí Soběšické gardy tak došla k cíli.

Statutární město Brno je jejím vlastníkem, na své jméno ji bude kolaudovat, vybere jejího správce a provozovatele, najde pro ni jméno a určí její provozní režim.

Soběšická garda ještě provede úpravu lesa v bezprostředním okolí stavby a bude tak jako dosud občas uklízet odpadky, které v lese zanechávají jeho návštěvníci (v mediích se jim většinou říká aktivisté). Kdy vás město Brno pozve k návštěvě rozhledny a za jakých podmínek, zatím nevíme. Budeme vás ale o tom informovat.
 

 
 
 

 


Soběšická garda