Soběšická garda
Soběšická garda
 
Příprava terénu, odstranění dřevin
 
17. dubna 2004 proběhly na Ostré Horce první přípravné práce. Byly odstraněny předem vytypované náletové dřeviny a prostor byl uklizen.


 
 


     
Soběšická garda