Soběšická garda
Soběšická garda
 
Výkop jámy pro geologickou sondu
 
Po ročním úsilí, které bylo věnováno přípravě projektu, stavebnímu řízení spojenému s vyřizováním mnoha žádostí a povolení bylo přistoupeno k výkopu jámy pro zjištění geologického stavu podloží.     
Soběšická garda