Soběšická garda
Soběšická garda
 

ZEMĚMĚŘIČ 5/2005

 
Před 246 lety byl určen první trigonometrický bod na území ČR
 

    Na severním okraji Brna, v Soběšicích, na zalesněném kopci Ostrá horka - Strom, je žulový památník, který připomíná první trigonometrický bod na území naší republiky.
    V polovině 18. století probíhala v různých částech světa stupňová měření, která měla přesněji určit tvar a rozměry Země. Také císařovna Marie Terezie pod vlivem francouzských stupňových měření pověřila tehdejšího ředitele vídeňské hvězdárny P. Josefa Liesganiga (1719 - 1799) určením délky jednoho stupně na poledníku vídeňském.
    Liesganig pro tuto práci, započatou v roce 1759, vybral otevřený terén mezi Brnem, Vídní, Štýrským Hradcem a Varaždínem, v němž vytyčil řetězec 22 trojúhelníků podél vídeňského poledníku v rozpětí asi tří šířkových stupňů. Za vrcholové body volil většinou kostely, kaple nebo objekty na vyvýšených místech a nevyžadující zvláštní signalizaci.
    Počátečním bodem Liesganigova stupňového měření na Moravě byla věž kaple Sv. Kříže v katastru obce Soběšice severně od Brna (dnes územní součást Brna) v lokalitě Ostrá horka, na vrcholu kopce Strom (404 m).
    Kaple Sv. Kříže, postavená v letech 1716 -1718, byla však v roce 1786 zbořena. Teprve v padesátých letech minulého století při prověřování přesnosti Liesganigova měření byly na základě zkoumání a měření nalezeny základy kaple, do jejího středu byl zasazen stabilizační kámen a nad něj žulový hranol se dvěma pamětními deskami.

 
 

    Celou historii nalezení, rekonstrukce a pamětního označení tohoto prvního trigonometrického bodu na území tehdejšího Československa podrobně zpracoval brněnský geodet ing. František Hlaváč (1912 - 1993) [I].
    Postupem času však památník i jeho okolí chátralo, kopec zarůstal stromy a keři, případný návštěvník stěží chápal, proč si Josef Liesganig vybral právě toto místo pro svá měření, když z vrcholu zarostlého kopce není nikam vidět. Tento stav vedl v r. 2003 skupinu soběšických občanů k založení iniciativy, jejímž cílem je navrátit památce evropského významu ztracenou důstojnost Při projednávání své iniciativy našli pochopení na úřadu městské části, na jejímž území lokalita leží, i při jednání se správcem lokality, jímž jsou Lesy města Brna. Členové občanské iniciativy - Soběšická garda - již realizovali první etapu revitalizace památky na Ostré horce. Na vymýcené ploše vyhlídky instalovali informační tabuli a čtyři lavičky. Vše ve svém volném čase, vlastníma rukama a z vlastních finančních prostředků. Cílem občanské iniciativy je postavit na . tomto místě rozhlednu, která by byla trvale přístupná veřejnosti. Podle stavu přípravných prací se jeví reálným termínem rok 2005.

 

Ing. Helena Ryšková, Brno

 
Literatura:
[1] HLAVÁČ, F.: Nalezení, rekonstrukce a pamětní označení prvního trigonometrického bodu na území ČSSR v Brně - Soběšicích 1954-60. In: Dějiny vědy a techniky, 1983, str. 219 - 228
[2] RYŠKOVÁ, H.: První trigonometrický bod na území ČSR. GaKO Č. 111995, str. 11 - 13
[3] INDRA, I.: Nad Ostrou horkou se blýská na lepší časy. Sevemík, inf. bulletin pro městskou část Brno-sever, duben 2004.
Soběšická garda